25. september 2018
  |  Logg inn
Barn og unge

Barn og unge er en viktig gruppe for oss i Randaberg Frikirke, og vi vil at de skal ha sin helt naturlige plass på gudstjenestene våre, og på sine egne arrangementer.

På gudstjenestene har vi tilbud om søndagsskole for de minste, og det er veldig kjekt. Vi legger opp gudstjenesten også for ungdommer. Derfor vil det for eksempel ofte være drama eller andre kreative innslag, og en tale som er rettet for alle. 

Annenhver tirsdag samles ungdommen til en egen ungdomgruppe i kjelleren i Frikirka - et åpent treff med spill og sosiale ting, så vel som muligheten for å snakke sammmen om tvil og tro og spørsmål om kristen tro.  Og selvsagt snacks og iblant pizza...

Vi har også som mål å få igang en sanggruppe eller band av ungdom.

Vi ønsker virkelig barn og unge velkommen!