25. september 2018
  |  Logg inn
Velkommen til vår menighet!

Randaberg Frikirke er en egen menighet innenfor Den Evangelisk Lutherske Frikirke i Norge.  I ca. 15 år har det vært et fellesskap på Randaberg som har møttes til huskirke, gudstjenester, turer osv., og som også gjennom flere år har drevet med innsamling til fattige i Romania.  Dette fellesskapet var en del av Stavanger Frikirke.  I mars 2015 ble det endelig besluttet å legge ned Stavanger Frikirke - etter 97 års drift - og i den prosessen valgte fellesskapet i Randaberg å ta skrittet ut og bli en selvstendig menighet.​ Den offisielle menighetsdannelsen skjedde på konstituerende menighetsmøte torsdag 12. mars 2015.  21 mennesker meldte seg inn med en gang, og valgte å kalle Tor Torsøy til eldste og Andreas Woie til pastor. Søndag 15. mars 2015 hadde vi så vår innstiftelsesgudstjeneste.  Kort tid etter ble også Ole Johnny Møyholm valgt inn i eldsterådet. 

Hvem er vi?
Vi er en åpen gruppe av vanlige mennesker fra Randaberg og omegn, i alle aldre, både med og uten utdannelse og formue.  Vi er forskjellige både i interesser og bakgrunn.  Her er det plass for alle slags mennesker!  Det som samler oss er ikke hva vi har eller hva vi kan, men hvem vi kjenner: Vi har det til
felles at vi har blitt kjent med Jesus, og har oppdaget at Jesus ikke vil at vi skal være religiøse, men være oss selv…

Hva vil vi?
Først av alt: Vi vil gjerne at flere skal bli kjent med Jesus!  Dernest vil vi hjelpe hverandre til å leve gode og glade liv sammen.  Vi tror Jesus har gode tanker for oss – han er på livets side!

Det gode liv innebærer vennskap, livsutfoldelse og gøy.  Hos oss er det en grunnleggende verdi at alle som kommer skal oppleve seg SETT, MØTT og ELSKET.

Vi tror det gode liv består i å dele med andre.  Derfor har vi innsamling av klær og andre nyttige ting to ganger i året, hvor vi fyller opp en trailer og sender den
til å hjelpe fattige i Romania.
 
Hvor er vi?
Vi møtes både i private hjem til ”huskirke” og gruppemøter på torsdagskvelder, og til gudstjenester på Håland Bedehus, søndager kl. 11.30.  Se kalenderen for mer info.
 

print