25. september 2018
  |  Logg inn
REFORMASJON!

2017 er et litt spesielt år for lutherske kirker over hele verden.  Det er 500 år siden munken og professoren Martin Luther skrev 95 teser - påstander - som skapte så mye "bølger" at vi idag kaller det "Reformasjonen".  Mange historikere vil si at dette var det første skrittet fra middelalderen og inn i den moderne tiden. Prisen var høy, og Martin Luther risikerte livet for det han trodde på.

Det er spennende å lese historien om Martin Luther. Jeg kan anbefale en lettlest og informativ bok av Lars Inge Magerøy: "Munken som forandret Europa". 

Mye var annerledes den gangen, og kan virke fjernt for oss.  Men mye kan vi også kjenne oss igjen i.  Også den gangen strevde menneskene - enten de var bønder, husmødre, eller munker og nonner - med spørsmål som: Er jeg god nok?  Er Gud fornøyd med meg?  Kan jeg virkelig håpe på et evig liv etter døden?  Dessverre var den katolske kirken den gangen mer preget av menneskelig religiøsitet enn av Jesu opprinnelige budskap.  Kirkens svar på spørsmålene var egentlig: "Try harder!"  Anstreng deg mer!  Gjør botsøvelser!  Betal penger til kirken!  Osv.

Luther var blant dem som virkelig hadde prøvd hardt.  Levd asketisk.  Brukt mye tid i bot og bønn.  Men han fant ikke fred og trygghet - eller frihet.  Ikke før han oppdaget hva Bibelen egentlig hadde å si om saken.   Hans store oppdagelse ble et frihetsbudskap for ham selv - og for tusenvis i Tyskland og hele Europa.

Vi i Randaberg Frikirke vil bruke gudstjenestene dette første halvåret i 2017 til å fokusere på hva dette budskapet handlet om.  Vi vil hjelpe hverandre til å oppdage hva som ligger i ordet REFORMASJON.  Det ligner jo litt på et mer kjent ord fra dataverdenen: REFORMATTERING.  Målet vårt er å gå tilbake til utgangspunktet - "fabrikkinnstillingen" - for han som har skapt oss:  Tilbake til Jesu eget budskap til oss.  Tilbake til den opprinnelige kristendommen.  Reformasjon er ikke bare en historisk hendelse for 500 år siden.  Reformasjon dreier seg heller ikke bare om teori og teologi.  Reformasjon handler om vårt hjerte og om vår hverdag.  Det handler om å leve i NÅDEN - ved TRO - med BIBELEN som rettesnor. Velkommen til å høre mer på gudstjenestene framover!

print