25. september 2018
  |  Logg inn
Huskirke

 

Annenhver torsdag kl 19.30 - 21.30 samles vi i lillesalen i Frikirka til sosialt og kristent fellesskap.  Vi kaller det fortsatt "huskirke" fordi vi tidligere møttes i hjemmene. Etter at menigheten flyttet inn på Håland Bedehus, har vi hatt disse samlingene her.  Fra høsten 2016 flytter vi disse samlingene til TIRSDAG.

Vi starter gjerne kvelden med å spise sammen og prate om løst og fast. Deretter samler vi oss om et tema - det kan være en kort undervisning eller en samtale eller at flere deler vitnesbyrd.  Noen ganger synger vi sammen. Så har vi tid og anledning til å be for og med hverandre - eller for andre bønneemner vi måtte ha.  

Huskirken er en viktig del av menigheten vår.  Her har vi en fin arena til å se og bli sett, høre og bli hørt, bry oss om hverandre og kjenne oss inkludert i storfamilien.  Du er hjertelig velkommen til å bli med på disse samlingene. Datoene kan du se i kalenderen.