25. september 2018
  |  Logg inn
Begravelse

En dag ender livet for oss alle, og vår vandring på jorden er over.  Det kan skje enten etter lengre tids sykdom, eller plutselig og uventet gjennom ulykke. Å miste noen som står oss nær er alltid tungt, og skaper savn og sorg. Sorg er baksiden av kjærlighet.  Sorg er løsrivelse fra en som vi var nært knyttet til. Å sørge er derfor sunt og naturlig.

Samtidig har vi som kristne et håp midt i sorgen - håpet om å møtes igjen hos Jesus i himmelen, og det gjør at sorgen ikke blir helsvart. På grunn av Jesus kan vi "smile gjennom tårer."

Begravelsen er en høytidelig og fin måte å overgi våre kjære i Guds hender.  Dette kan dere få gjøre sammen med menigheten, som vil stå med dere i sorgen. Pastoren forretter gjerne begravelsen til menighetens pårørende.  Ta kontakt dersom dette skulle være aktuelt.