25. september 2018
  |  Logg inn
Den store dagen

Konfirmasjon er en dag som er verd å feire, og som er utrolig viktig! En ting er at du som er konfirmant snart blir voksen, og skal ta selvstendige valg, og får gaver en stor fest. En annen ting er at i løpet av det året du går til konfirmasjonsundervisning, har du mulighet til å bli bedre kjent med Gud. Det tror vi er noe som er veldig verdifullt, og som du kan ta med deg resten av livet!

Randaberg har foreløpig ikke tilbud om eget konfirmasjonsopplegg, og våre medlemmer bruker dermed Den Norske  Kirke i Randaberg. Ønsker du likevel et annet opplegg, kan du ta kontakt med oss, og så kan vi se hva som er mulig.