25. september 2018
  |  Logg inn
Historikk

Tanken om en frikirke på Randaberg ble født rundt midten av 90-tallet. Stavanger menighet hadde lenge stått i menighetsplantingsarbeid. Bryne Frikirke kom i 1984, Riska i 1987 og så fulgte Sandnes, Klepp og Valberget på løpende bånd som «barn og barnebarn» av menigheten.
Så kom A Bruno Jakobsen - daværende Synodeformann (øverste leder) av Frikirken, satte en finger i magen på eldste Tor Torsøy og sa; «Du, har du tenkt på at Randaberg er en av de største kommunene i landet uten en frimenighet»? Tanken var født.
Høsten 1999 satte en vekstgruppe på Randaberg seg et bønne og arbeidsmål at en ny menighet skulle dannes i et fem-års perspektiv. Gud hadde modnet frem et kall til innsats for bygda.
Våren 2001 ble tankene om et målrettet menighetsplantingsprosjekt på Randaberg formulert og en prosjektgruppe ble etablert med Ove Nybø som menighetsarbeider. Der ble satt opp klare mål;

  • En utadrettet lokalmenighet bygd på cellegrupper.
  • Et varmt, inkluderende gudstjeneste  fellesskap for alle.
  • Omsorg og vekst i/gjennom små grupper.
  • God, rett balanse mellom intern vekst og utadrettet virke.
  • Godt samarbeid med andre «båtlag» i bygda, samtidig som vi står for Frikirkens profil som en «alt i ett» kirke.

Fokuset har hele tiden vært på at vi ikke er primært interessert i å få folk til å bytte stoler, men at folk som ikke kjenner Jesus skal få møte ham.
I begynnelsen holdt vi gudstjenester på Bankloftet i Randaberg. Deretter var vi en periode på Bersageltun, før vi igjen kom tilbake til det nyoppussede Landsbyloftet i sentrum.

Våren 2005 startet vi arbeidet med å spisse visjonen og gjøre den mer til vår. Det vi hadde hatt i bunn så langt var mye tatt fra modermenigheten sitt visjonsarbeid. Etter en bønn og faste aksjon var der ett bilde som satt igjen, bildet fra Lukas 15 av faren til den fortapte sønnen som satt og speidet etter barnet som hadde gått seg bort. Vi ønsker å ligne faren i denne historien. Visjonen kan du lese mer om her.
En viktig del av historikken er også Romania-innsamlingene.
 

  • I 2004 startet vi fast samarbeid med Frikirkens Landsmisjon, og i 2005 ble Lars Magne Ropstad ansatt som pastor i 20 %, samtidig som han også var pastor i Klepp Frikirke. Det ble også besluttet å parkere det midlertidige prosjekt-begrepet og profilere oss som Randaberg Frikirke.
  • I 2007 begynte vi alphakurs, og det betydde mye for menigheten i etterkant av kurset.
  • I 2011 startet vi mer målrettet ungdomsarbeid.
  • I 2012 ble der etablert en ny samarbeidsmodell mellom frikirkene på Sandnes, i Stavanger og på Randaberg der vi deler på pastorene og samordner ting som naturlig kan samordnes mellom menighetene.

 

Vi gleder oss til fortsettelsen, og til å se hva Gud gjør i Randaberg!