25. september 2018
  |  Logg inn
Tjeneste

Randaberg Frikirke er en familie, hvor vi alle bidrar og hjelper og støtter hverandre. Noen ganger er det vi som hjelper andre, og noen ganger hjelper andre oss. Det er det som er så fint med å være i et fellesskap hvor vi kan støtte hverandre.

Noen av tjenestene i menigheten går innover, for å tjene menigheten. Det kan være gudstjenestearbeid, kirkekaffe, ønske folk velkommen til gudstjeneste, og bidra med sang og musikk.

Noen av tjenestene i menigheten går utover, for å tjene landsbyen og for å tjene andre utenfor fellesskapet. Et av disse prosjektene er Romania-innsamlingen, men det kan være å være god mot naboen, eller følge opp noen som har en tung tid.

Begge disse tjenestene er viktig, og vi trenger dem. Har du en tjeneste vi ikke vet om, eller du har lyst til å bidra med noe, vil vi gjerne høre fra deg!

kindness