25. september 2018
  |  Logg inn
Verdier
Våre verdier:

Visjonen vår kan du lese her
 

Våre verdier skal tydeliggjør hva vi ønsker skal styre våre valg i hverdagen. Våre verdier skal gi kraft og energi til tjenesten i menigheten. Vi ønsker å være bevisste på at livet i menigheten er et liv der himmel og jord møtes. En daglig vandring mellom;

•                Hvile og kraft i Guds nærhet, og

•                Målrettet arbeid på Guds oppdrag

 

Vår kultur skal formes av våre verdier, som går i de samme tre perspektivene som visjonen;

•                Opp mot Guds hjerte - nærhet og kjennskap.

•                Inn mot fellesskapet - åpenhet og omsorg 

•                Ut (gå derfor ut) – kjærlighet og mot

 

Nærhet; Et være-fellesskap

•                Jeg vil lytte til Herrens «kom». Stillhet og tillit i Hans nærhet gir styrke.

•                Jeg søker det Himmelske perspektivet og vil leve i Guds plan i alle sider av livet. 

•                Et aktivt bønneliv er viktig for meg, slik at DHÅ kan virke i meg.

 

Kjennskap 

•                Jeg vil søke en dypere relasjon med Jesus.

•                «Jeg vil bygge min menighet» sier Herren – jeg stoler på Ham

•                Regelmessig bibellesning gir meg åndelige muskler.  Jeg kan også se Gud i andre og i skaperverket 

 

Åpenhet; En åpen dør for alle

•                Jeg verdsetter sosialt fellesskap og mangfold. Er bevisst at ungdommene er fremtiden.

•                Jeg tar ansvar i hjemmet, bruker de gavene jeg har fått og vokser på det.

•                Jeg velger å leve sant og være meg selv – selv om det kan koste. 

 

Omsorg; Et helbredende fellesskap

•                Alle skal kjenne seg sett av Gud og mennesker. Nærmere Ham - nærmere hverandre. 

•                Jeg er villig til å dele, bry meg og gå den ekstra milen. Vise godhet og tro på Guds inngripen.

•                Vi hjelper alle til å finne sin plass.  Målrettet forkynnelse, undervisning og veiledning er en del av dette.
 

Kjærlighet

•                Vi vil spre Guds kjærlighet i bygda - og videre ut i verden.  Sammen med andre om oppdraget.

•                Jeg lever og vokser i nåden – og vet den blir enda større når den deles.

•                Vi vinner ikke alle slagene, men vi vinner de viktigste. I kjærlighet.
 

Mot

•                Vi har et sterkt ønske om å se Gud fullføre sin plan, og holder ut!

•                Jeg går ut av komfortsonen, og vil se det bærer når jeg «går på vannet». Utfordre hverandre!

•                Vi skal ikke slå oss til ro med litt, men tenke stort og be om mer.


"Den bortkomne sønn vender hjem" av Rembrandt