18. juni 2018
  |  Logg inn
Verdier
Våre verdier:

Visjonen vår kan du lese her

Våre verdier skal tydeliggjør hva vi ønsker skal styre våre valg i hverdagen. Våre verdier skal gi kraft og energi til tjenesten i menigheten. Vi ønsker å være bevisste på at livet i menigheten er et liv der himmel og jord møtes. En daglig vandring mellom;

Hvile og kraft i Guds nærhet, og

Målrettet arbeid på Guds oppdrag

Vår kultur skal formes av våre verdier, som går i de samme tre perspektivene som visjonen;

Opp mot Guds hjerte - nærhet og kjennskap.

Inn mot fellesskapet - åpenhet og omsorg 

Ut (gå derfor ut) – kjærlighet og mot

Nærhet; Et være-fellesskap

Jeg vil lytte til Herrens «kom». Stillhet og tillit i Hans nærhet gir styrke.

Jeg søker det Himmelske perspektivet og vil leve i Guds plan i alle sider av livet. 

Et aktivt bønneliv er viktig for meg, slik at DHÅ kan virke i meg.

Kjennskap 

Jeg vil søke en dypere relasjon med Jesus.

«Jeg vil bygge min menighet» sier Herren – jeg stoler på Ham

Regelmessig bibellesning gir meg åndelige muskler.  Jeg kan også se Gud i andre og i skaperverket 

Åpenhet; En åpen dør for alle

Jeg verdsetter sosialt fellesskap og mangfold. Er bevisst at ungdommene er fremtiden.

Jeg tar ansvar i hjemmet, bruker de gavene jeg har fått og vokser på det.

Jeg velger å leve sant og være meg selv – selv om det kan koste. 

Omsorg; Et helbredende fellesskap

Alle skal kjenne seg sett av Gud og mennesker. Nærmere Ham - nærmere hverandre. 

Jeg er villig til å dele, bry meg og gå den ekstra milen. Vise godhet og tro på Guds inngripen.

Vi heier på hverandre og hjelper alle til å finne sin plass.  Målrettet forkynnelse, undervisning og veiledning er en del av dette.

Kjærlighet

Vi vil spre Guds kjærlighet i bygda - og videre ut i verden.  Sammen med andre om oppdraget.

Jeg lever og vokser i nåden – og vet den blir enda større når den deles.

Vi vinner ikke alle slagene, men vi vinner de viktigste. I kjærlighet.

Mot

Vi har et sterkt ønske om å se Gud fullføre sin plan, og holder ut!

Jeg går ut av komfortsonen, og vil se det bærer når jeg «går på vannet». Utfordre hverandre!

Vi skal ikke slå oss til ro med litt, men tenke stort og be om mer.


"Den bortkomne sønn vender hjem" av Rembrandt