25. september 2018
  |  Logg inn
Visjon

Vår visjon: Sett, møtt og elsket


Visjonen er hentet fra fortellingen om den fortapte sønn. Sønnen som hadde valgt å gå sin egen vei, hadde sløst bort hele arven, mistet alle «vennene» sine og satt der og spiste sammen med grisene han passet på. 

Han valgte å gå hjemover og om hjemkomsten står det i Luk.15.20; «Da han ennå var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham». En fantastisk beskrivelse av Gud og hans inderlige ønske om å møte igjen de som har gått bort fra Ham. Sønnen var sett, møtt og elsket.

Denne faren kaller også oss for sine barn – og vår visjon er kort sagt å likne Ham.


Vi ser tre viktige perspektiver for menighetsbygging i denne teksten.

1. Jeg er sett og elsket av Gud. Han ønsker et nært og godt fellesskap med meg. Et være-fellesskap mer enn et gjøre-fellesskap, der jeg med hjertet mitt får se Guds kjærlighet. Dette perspektivet peker oppover, mot Gud.

2. Et menighetsfellesskap med kjennetegn av å være et hjem med mye godhet. Et levende sted der også Jesus bor. Dette perspektivet peker innover, mot fellesskapet vårt.

3. Et hjem med en åpen dør. Med raushet og giverglede – der nøden og lengten til faren som speidet ut med et varmt hjerte også smitter over på oss. Dette perspektivet peker utover. I bygda vår, landet vårt og videre utover.

I alle perspektiver er visjonen å ligne vår Far og den brukes jevnlig for å sikre rett fokus i det vi holder på med.


Vår visjon skal også være med og bygge opp under Frikirken sin «Sammen om oppdraget» visjon og en felles drøm med bilder av en ønsket fremtid, der;

Vi bygger åpne fellesskap der mennesker blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere.

Våre menigheter har åpne og rause fellesskap, der mennesker blir sett og tatt på alvor. I smågrupper utvikles trygghet og åpenhet. Gjennom gudstjenesten og ulike samlinger erfarer vi Gud. Vi bygger enhet gjennomfellesskap på tvers av generasjoner, kulturer og menighetsgrenser.

Vi ser mennesker tjene med de gaver Gud har utrustet dem med. De følges opp av ledere som hjelper dem til å vokse og ta ansvar i ulike tjenester. Sammen erfarer vi velsignelsen av å gi tid, evner og ressurser til Guds rike. Gjennom aktuell formidling blir vi bedre kjent med oss selv, hverandre og Gud. Mennesker blir tryggere i sin tro. Vi opplever at Den Hellige Ånd forvandler mennesker gjennomundervisning av Guds Ord og erfarne ledere bruker tid med nye ledere, og utfordrer og veileder dem.

Vi bygger relasjoner til mennesker i vårt miljø. Menigheten arbeider aktivt for å inkludere nye i fellesskapet og hjelpe dem fram til tro på Jesus. Medlemmene oppfordres til engasjement for skaperverket og aktiv innsats for misjon. Gjennom vennskapsmenigheter, misjonærer og ulike misjonsprosjekter bringer vi Jesus til verdens ende.

 

Verdiene våre kan du lese om her

 


"Den bortkomne sønn vender hjem" av Rembrandt