25. september 2018
  |  Logg inn
Misjon

Frikirken har et eget misjonsarbeid, som du kan lese mer om på hjemmesiden til misjonsavdelingen.

For tiden har Frikirken tolv egne utsendinger fordelt på Japan, T-rkia, et muslimsk land i Midtøsten, Mali, Israel og De palestinske områdene. I tillegg støtter vi arbeid i Kina, Etiopia og Taiwan.

I tillegg til dette har Randaberg et spesielt forhold til arbeidet som drives i Romania. Mer om det kan du lese på siden om Romania.

Gjerne vær med å be for misjonærene våre!

Pastoren vår har også vært involvert i opplæring av pastorer og ledere i menigheter på Filippinene og i Burundi, og vi ønsker å ha videre kontakt med vennskaps-menigheter i andre land, da vi tror det vil være til stor gjensidig inspirasjon.