25. september 2018
  |  Logg inn
Romaniainnsamlinger

Randaberg Frikirke har engasjert seg sterkt for arbeidet som foregår i Romania, og har to årlige innsamlinger på vår og høst hvor vi fyller hele trailere med klær og møbler som vi sender ned til Romania. Disse er på Vårmarken i Randaberg, og helgen rundt 1.desember. Da står vi med trailer i Randaberg Sentrum.

I fjor profilerte vi oss også med å samle inn penger til tandemsykler for blinde.

Da kan du tømme det du har i skuffer og skap som du ikke trenger. Vi tar også imot møbler. Det koster en del å sende ned traileren, så samtidig samler vi også inn penger for å få sendt traileren ned. Alt overskudd av dette, brukes direkte på prosjektet.

Litt om historien til Romaniainnsamlingen:

Randaberg Frikirke kan i 2013 se tilbake på 10 år med innsamlinger av leker, klær og diverse annet til Romania. Det hele begynte med en diskusjon om gode ting vi kunne gjøre i bygda, der Laila Tjemsland hadde sett at noen samlet inn til Romania. Kanskje det var noe for oss? Snart hadde vi kontakt med Sonja Birkeland på Ålgård som drev innsamling i stor stil, med et stort lager. COOP Mega var samarbeidsvillige, Ranso lånte oss en lastebil og vi var i gang. Helt fra starten har vi hatt 2 innsamlinger i året, 1ste søndag i advent og på Vårmarken.
Responsen i bygda var god. Etter hvert måtte vi ha flere turer til Ålgård med Ranso bilen for å ta unna. Et år måtte vi også mellomlagre på en gård i bygda. I 2008 ble utfordringen større. Våre samarbeidspartnere på Ålgård var begynt å trappe noe ned og lageret skulle rives. Skulle vi satse videre eller skulle vi gi oss?
Vi bestemte oss da for å satse skikkelig før jul. Trailer ble bestilt opp fra Romania og bygda ble utfordret på å fylle den, pluss å bidra med 24.000 kroner til dekking av transport. En betydelig satsing for en liten menighet. Svaret var overveldende, bygda leverte. Der manglet kun en meter på full trailer og vi satt igjen med et overskudd på 17.000 kroner! Det står fortsatt som den beste innsamlingen vi har hatt!
Ut fra prinsippet at alt vi får inn skulle brukes til formålet, å hjelpe vanskeligstilte i Romania, fant vi fort en grei løsning for bruk av overskuddet. Bidraget var med og muliggjorde transport av to trailere med brukte dører og vinduer fra en gammel skole på Jæren til et hjem for vanskeligstilte barn og unge i Romania. Gjennom salg og montering bidro dette både til arbeid for ungdommene og litt ekstra inntekter til hjemmet der de bor.
Siden har det jevnlig gått trailere til Romania. Vi har sendt ned en gravemaskin, ploger og annet gårds utstyr, pulter og stoler til skoler, brukte sykehus senger, brukte madrasser fra sykehjem, et stort parti ubrukte men utdaterte fotballdrakter osv. i tillegg til hoved volumet som er innsamlede klær og leker. Regner vi tusen sekker på en trailer blir det en del julegaver!
Mihai, eieren av trailerne vi bruker, er en mann med stort hjerte som har gjort om farsgården til ovennevnte hjem for barn og unge. Når traileren kommer ned blir alt sortert, pakket og kjørt ut til de som trenger det mest. Enkelt og greit!

 

 Tidligere artikler i Bygdebladet om dette:

Vanskelige tider i Europa og Romania, 2011